Privacy

Privacy Policy

PRIVACYBELEID

We zijn de eerste om toe te geven dat een privacybeleid saai leeswerk is, maar het is wel belangrijk. Toch geen zin om het helemaal te lezen? Dan vatten we het voor je samen in één zin: we doen geen rare dingen met je gegevens en je kan ze elk moment inkijken, aanpassen of laten verwijderen door contact op te nemen met ons via info@jfgullegem.be. We helpen je graag verder.

EN DAN NU OP DE WETTELIJK CORRECTE MANIER

Dit is het privacybeleid waarin we uitleggen hoe we je persoonlijke informatie verzamelen, verwerken, delen en beschermen. Dit beleid richt zich naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

CONTACT

Voor vragen over de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via e-mail naar info@jfgullegem.be of via ons contactformulier.

Jeugdfeesten vzw, Albrecht Rodenbachlaan 83, 8560 Gullegem, België, met ondernemingsnummer BE 0445.329.671

DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

We verzamelen een beperkt aantal persoonsgegevens. In principe gaat het enkel om e-mailadressen van de personen die hebben aangegeven in contact te willen blijven met Jeugdfeesten Festival. Daarnaast gebruiken we cookies om inzicht te krijgen in hoe mensen met onze site omgaan en om hen via advertenties aan te kunnen spreken.

Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt om analytische informatie van onze online klanten te verzamelen. 

Facebook en Instagram

Deze cookies worden gebruikt om online advertising, re-targeting, optimalisatie, en rapportage van online advertenties te beheren.

De gegevens die we verzamelen ontvangen we rechtstreeks van jou, doordat je jouw e-mail ingeeft via de website van Jeugdfeesten Festival, via een formulier dat je invult op één van de activiteiten die we organiseren, waarop je aangeeft in contact te willen blijven of de cookies.

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens enkel in het kader van informatie en dienstverlening vanuit Jeugdfeesten Festival.

DELEN VAN JE GEGEVENS

We delen in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor ons om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld. 

HOE WIJ JE GEGEVENS BEWAREN EN BESCHERMEN

We bewaren je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. We nemen alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en nemen alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van Jeugdfeesten Festival en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil uitoefenen.

EVENTSQUARE

We gebruiken EventSquare als verkoper van tickets. Via volgende links vind je het privacybeleid en de voorwaarden van EventSquare voor verwerking van gegevens.

Ondanks het feit dat we alle passende maatregelen nemen om de gegevens in ons bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kunnen we de bescherming van enige informatie in ons bezit niet volledig garanderen.

JE KEUZES EN RECHTEN OVER JE PERSOONSGEGEVENS

Het is steeds je recht om ons te vragen of we je persoonsgegevens hebben verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook steeds het recht om de gegevens van de bron van je persoonsgegevens op te vragen bij ons.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rechtzetten, conform artikel 16 AVG.

Het is ook steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in het kader van je recht op vergetelheid, conform artikel 17 AVG.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat we op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens hebben verzameld, verwerkt en beheerd waardoor je (potentieel) schade lijdt of hebt geleden.

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Jeugdfeesten Festival enkel diensten aanbieden of tickets verkopen indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met ons. We zijn ons hier van bewust en dragen privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

We maken geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

We kunnen ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.